Over privacy, cookies en copyright
Boerema Elektrotechniek B.V. doet zijn uiterste best om de informatie op deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden. Daarvoor gebruiken we cookies en hebben we soms persoonsgegevens nodig. Daarnaast gebruiken we fotografie en ander copyrighthoudend materiaal.

Privacy
Boerema Elektrotechniek B.V. hecht belang aan de privacy van zijn bezoekers van de website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG*. We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens
Boerema Elektrotechniek B.V. verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar taken als elektrotechnisch bedrijf. Het gaat hierbij onder andere om het verwerken van gegevens voor:

–         invullen van (web)formulieren via de website;
–         het beheren en bewaren van je gegevens m.b.v. een zogeheten content management systeem.

We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij deze verwerking houdt Boerema Elektrotechniek B.V. zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer het volgende:

–         wij vermelden met deze privacyverklaring voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken;
–         bij het verzamelen van je persoonsgegevens beperken wij ons tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
–         wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
–         wij respecteren je rechten als gebruiker van onze website om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens?  Laat het ons weten. Mocht de klacht volgens jou niet naar behoren zijn afgehandeld, dan geven de privacyregels jou de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens

Webformulieren
Via onze website kun je formulieren invullen voor wisselende doeleinden, het solliciteren via ons sollicitatieformulier of het contact opnemen via ons contact formulier. De verwerking van persoonsgegevens die je op onze webformulieren invult is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou voor de betreffende dienst zoals het toezenden van informatie ( artikel 6 lid 1 onder b van de AVG) of er voor te zorgen dat de opgevraagde informatie jou bereikt. Boerema Elektrotechniek B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschrift en verklaring omtrent gedrag: 4 weken zonder (expliciete) toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat die websites veilig en betrouwbaar omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Boerema Elektrotechniek B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. 

Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Op basis van deze informatie verbeteren wij continue onze website.

Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Copyright
Op de content op deze website rust copyright van Boerema Elektrotechniek B.V.