Met een toegangscontrole systeem kan worden bepaald “Wie, waar en wanneer naar binnen mag”. Een toegangscontrolesysteem herkent een persoon die in het bezit is van een geldige informatiedrager en/ of een biometrisch kenmerk, bepaald vervolgens wie is geautoriseerd voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang. U kunt desgewenst nagaan wie op welke datum en op welk tijdstip naar binnen of naar buiten ging.

Voor het openen van deuren zijn verschillende opties toe te passen:

  1. Elektrische deuropener
    Een elektrische deuropener wordt toegepast in situaties waarbij de dagschoot van een slot op afstand moet kunnen worden vrijgegeven. Een elektrische deuropener wordt tegenover het slot in het kozijn gemonteerd. Met deze toepassing blijft de bekabeling in het kozijn.
  2. Elektromechanische sloten
    Met een elektromechanisch slot kan een deur op afstand worden vergrendeld en ontgrendeld op de nachtschoot. De bekabeling van het slot loopt door de deur via een flexibele kabelovergang naar het kozijn.
  3. Elektromagnetische vergrendelingen
    Bij elektromagnetische vergrendelingen is het principe van een elektromagneet van toepassing. Na het inschakelen van de magneet ontstaat er een elektromagnetische kracht waarmee een deur kan worden afgesloten.