CCTV-Systemen

Wanneer u beschikt over een groot pand, een afgelegen terrein of een parkeerplaats met donkere hoeken, wordt het moeilijk om de veiligheid van uw eigendommen en medewerkers te garanderen. Toch wilt u erop kunnen vertrouwen dat er niets gebeurt: medewerkers, eigendommen en gegevens behoren immers tot uw belangrijkste bezit. CCTV-systemen bieden u dan een goede oplossing.

Wat is een CCTV-systeem?

CCTV is de afkorting van “Closed Circuit TV”. CCTV-systemen bestaan uit camera’s die op een gesloten circuit zijn aangesloten. De beelden van de bewakingscamera’s zijn dus niet openbaar, maar alleen toegankelijk via de apparaten die op het circuit zijn aangesloten. Dit systeem bestaat meestal uit een hele reeks camera’s die op verschillende locaties op een bedrijfsterrein of in een pand zijn aangebracht. Ze zijn dan ook uitsluitend bedoeld ter beveiliging en/of bewaking van panden, ruimten en terreinen. Veel bedrijven gebruiken hun camerabewakingssysteem om te zien wie hun terrein of gebouw betreedt. De beelden zijn real-time te bekijken via monitors, maar kunnen ook worden opgeslagen, zodat ze achteraf kunnen worden teruggekeken wanneer er onderzoek moet worden gedaan naar een bepaalde situatie.

CCTV-systemen en de wet

CCTV-systemen worden in Nederland volop gezet. Toch gelden er wel een aantal beperkingen. Zo mag een eigenaar van een gebouw bijvoorbeeld alleen datgene in beeld brengen waarvoor hij verantwoordelijk is. U mag uw CCTV-systeem dus niet gebruiken om panden en bezittingen van de buren te bewaken. Daarnaast moet u voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En wanneer u gebruikmaakt van onzichtbare CCTV-systemen, mag u de opgenomen beelden niet gebruiken als bewijs in een rechtszaak tegen een verdachte.

CCTV-systemen voor elke oplossing

Wij weten als geen ander welke mogelijkheden CCTV-systemen bieden en op welke manier u uw bezittingen het beste kunt beveiligen. Bovendien zijn wij uitstekend op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot het toepassen van CCTV-systemen. Dankzij onze ervaring op het gebied van installatietechniek kunnen we uw systemen bovendien koppelen aan andere installaties. Daardoor kan een bepaalde actie een hele keten aan reacties oproepen, zoals alarmering van centrales, afsluiting van bepaalde ruimten, enzovoorts.

Zoekt u hierin een specialist of wilt u advies over de mogelijkheden en wettelijke kaders? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.